SUPERSANERARE SEDAN 1980

Varje dag kämpar vi på Iskad mot duvträck, asbest och igenproppade avlopp så att du som äger och förvaltar fastigheter får nöjda hyresgäster. Nu har vi skapat ett eget spel: Iskad & Supersanerarna. Testa om du har vad som krävs för att bli en Supersanerare du också!

ISKAD i aktion

Några av våra tjänster

bilden visar övrig sanering från ISKAD

Övrig sanering

Sanering av driftsutrymmen, krypgrunder, källare, sanering efter katturin och nikotin samt oljesanering (dock ej villatankar). Läs mer »

Hussvampsanering

Hussvamp bryter aggressivt ner cellulosan i trä och försvagar fastigheten. Vi utför provtagning och sanering.Läs mer »
Bilden visar mögel i samband med ISKADs mögelsanering

Mögelsanering

Mögelskador i fastigheter uppstår ofta i samband med vattenskador och när skadan inte åtgärdas tillräckligt snabbt. Läs mer »
Bilden visar ISKADs kolsyreisblästring

Isblästring

Kolsyreisblästring är effektivt och miljövänligt vid brand-, industri-, klotter- och mögelsanering samt fasadtvätt.Läs mer »
Se alla våra tjanster