Asbestsanering

Behöver du sanera asbest? Vi utför all asbestsanering, även inkapsling av asbest, i Stockholm. Vår långa erfarenhet, välutbildade personal och moderna utrustning garanterar att saneringsarbetet utförs professionellt och säkert. Läs mer »

Avloppsspolning

Ett avlopp som luktar illa och stopp i avloppen kan få besvärliga och dyra konsekvenser som vattenskador, driftsstopp och missnöjda hyresgäster.Läs mer »

Brandsanering

Vi sanerar efter brand, rök och brandlukt. Vi använder traditionella metoder som tvättning, högtryckstvättning men även kolsyreisblästring. Läs mer »

Dammfri demontering

Dammfri demontering är ett koncept som Iskad utvecklat. Arbetsområdet som ska demonteras avskärmas och undertryckventileras för att säkerställa en dammfri miljö utanför arbetsområdet.Läs mer »

Duvträcksanering

Vi utför duvträcksanering efter duvor med arbetsmetoder och skyddsutrustning för att skydda både berörda hyresgäster och oss själva från smittor. Läs mer »

Fasadtvätt och högtrycksrengöring

Vi ång- och högtryckstvättar fasader, soprum, fläktrum, hissgropar med mera. Iskads saneringsproffs väljer alltid den rengöringsmetod som är bäst för just din fastighet och dina fasader.Läs mer »

Fuktskador – Avfuktning

Vi har arbetat med avfuktning vid fuktskador och vattenskador sedan 1980. Erfarenhet, kunskap och modern utrustning gör att vi på bästa sätt kan åtgärda din fukt- och vattenskada. Läs mer »

Hussvampsanering

Hussvamp är en av de aggressivaste svampar man kan drabbas av i sin fastighet, den bryter ner cellulosan i träet och försvagar/förstör konstruktionen. Vi utför både provtagning och sanering.Läs mer »

Isblästring

Kolsyreisblästring är en mycket effektiv och miljövänlig metod för torr sanering vid exempelvis brandsanering, industrisanering, mögelsanering av vindar och träbjälklag samt fasadtvätt och klottersanering.Läs mer »

Kemikaliesanering

Vi utför kvalificerad kemikaliesanering på industrier, i fastigheter mm. Vi har speciell utrustning för att snabbt kunna sätta in rätt saneringsmetod vid akuta saneringar. Läs mer »

Klottersanering och klotterskydd

Vi utför klottersanering med hjälp av mobila högtryckstvättningssläp med hetvattenpanna. Vi använder de bästa saneringskemikalierna för att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt. Vi klotterskyddar givetvis också.Läs mer »

Krypgrundsåtgärder

Om du har problem med fukt och lukt i din krypgrund kan vi hjälpa dig. Vi gör en åtgärdsplan som är objektsspecifik. Läs mer »

Luktsanering

Vi utför många typer av luktsanering med orsaker som till exempel mögel, problem med avlopp eller vattenläckor. Även efter en liten brand kan ett helt hem behöva saneras på brandlukt.Läs mer »

Mögelsanering

Mögelskador i fastigheter uppstår ofta i samband med vattenskador när organiskt material utsätts för fukt och när skadan inte åtgärdas tillräckligt snabbt. Läs mer »

Passivering och rengöring av processystem

Passivering innebär att vi cirkulerar olika kemikalier för att rengöra produktionssystem, företrädesvis inom läkemedelsindustrin och då oftast enligt kundens specifikation. Läs mer »

Ventilationsrengöring

Effektiv rengöring av ventilation med minimala störningar för hyresgästerna. Vi arbetar alltid med undertryck i kanalerna vilket eliminerar risken för dammspridning.Läs mer »

Övrig sanering

Vi utför en mängd olika övriga saneringar som t ex saneringar av driftsutrymmen, krypgrunder och källare, sanering efter katturin, sanitär olägenhet, nikotinsanering och oljesanering (dock ej villatankar). Läs mer »