Avfuktning

Vid fukt- och vattenskador är det viktigt med en snabb insats för att begränsa skadorna. ISKAD gör en fuktutredning för att ringa in skadorna och tar fram en saneringsplan. Vi sanerar efter översvämning och ställer ut avfuktare för att torka upp fukt om det är nödvändigt.

« Tillbaka