100.000 liter brännolja stoppades att nå Mälaren

Jonny_590

Ett av de mest riskfyllda och komplexa jobben i Iskads och saneringsbranschens historia i Stockholm är saneringen efter den stora oljeolyckan på Beckomberga Sjukhus. 100.000 liter tjockolja rann ut i avloppsledningarna, orsakade stopp i avloppen och nådde Bromma reningsverk. Under tuffa förhållanden arbetade Iskad med förvaltaren Locum och hindrade att oljan slog ut reningsverket och att orent avloppsvatten nådde Mälaren.

Det har gått 20 år sedan den stora oljeolyckan inträffade på Beckomberga Sjukhus hösten 1995. Minnena är ännu starka hos Jonny Ullgren, dåvarande teknik- och driftsansvarig på Locum som förvaltade Beckomberga Sjukhus, och Iskads grundare Micke Södergren.

Sjukhuset använde oljeeldning och skulle inom ett par månader gå över till fjärrvärme. Innan övergången brast en oljeledning och ca 100.000 liter tjockolja rann ut i dagvattnet och Stockholms Stads avloppstunnar under marken. Oljan kyldes snabbt ned och stelnade likt lava, vilket proppade igen avlopp och tog sig fram i sjok till reningsverket.

– Det var bara att släppa allt annat och bara fokusera på att hantera skadan direkt. Ett klokt beslut visar det sig än idag, berättar Jonny Ullgren, numera fastighetsförvaltare på Specialfastigheter. Med Iskads snabba handlingskraft och erfarenhet av komplex skadesanering kunde vi undgå en miljö- och hälsokatastrof. Genom att rädda reningsverket kunde dessutom en kostnad på 90 miljoner kronor undvikas för att få igång ett skadat reningsverk, fortsätter Jonny Ullgren.

En heroisk insats

Under extrema och brandfarliga förhållanden arbetade Iskads saneringstekniker under 1 ½ års tid 10-14 meter under marken med långa inträngninsvägar till området.

– Vi arbetade bland gaser som trängde undan syre och som innebar en oerhört explosiv och farlig arbetsmiljö. Iklädda gastäta kemdräkter med tryckluftstäta masker värmde vi upp oljan i tunnlarna för att få den flytande och kunna suga upp den med hjälp av slambilar. Vi stoppade oljan att ta sig vidare i systemen genom att bygga upp fördämningar i tunnlarna, berättar Micke Södergren. Det var oerhört svettigt, varmt och fysiskt tungjobbat att krypa och vada runt i tunnlarna bland olja, skräp och avall upp till midjan. Det är få som utsätter sig för så riskfyllda upprag som dessa, fortsätter Micke Södergren.

80.000 liter olja återvinns

– Istället för att göra oss av med oljan separerade, filtrerade och kokade vi den för att återanvända den. Det innebar att ca 80.000 liter tjockolja, till ett värde av ungefär 8 miljoner kronor, kunde återvinnas vilket även gynnade miljön. berättar Jonny Ullgren.

Hjältearbetet firades på Blackebergs slott

Ungefär 100 personer från ISKAD, Locum, Stockholms Vatten, Räddningstjänsten och andra myndigheter gjorde en extraordinär hjälteinsats för att stoppa katastrofen. Förutom att Bromma Reningsverk räddades undan förstörelse och att orenat vatten från olja och avlopp från ca 60.000 abonnenter flöt ut i Mälaren kunde man tillsammans förhindra att avloppen i Västerort slutade fungera. Detta firades tillsammans på Ljunglöfska Slottet.