78,5 grader minus: iskall och skonsam sanering

Allan-isblästring

Att blästra med is är ofta ett bra alternativ till att tvätta med vatten eller sandblästra. Det blir inga restprodukter som damm eller grus – förutom det man tvättar bort förstås.

Allan Lindblad på Iskad kan allt som är värt att veta om isblästring. En av de vanligaste situationerna där Allan och hans kollegor isblästrar är när vindar ska saneras från mögel.

– Då är det en stor fördel för träet i väggar och golv eftersom metoden är helt torr.

Slipper restprodukter
Isblästring är också bra för att ta bort sånt som inte lossnar med vanlig vattenblästring. Som gamla lager med färg som kan vara tuffa att få bort. Eller där man inte vill ha restprodukter som man ju får om man sand- eller vattenblästrar.

Kolsyreis

Skonsamt inom industrin
Genom åren har Allan också hjälpt många företag inom kemisk industri och livsmedelsindustrin att göra rent stora tankar och processutrustning med hjälp av isblästring, ibland som ett komplement till kemisk sanering.

– En fördel om man isblästrar på metall är ju att ytan inte blir det minsta påverkad. Skulle man sandblästra på metall förstör man ytan och i många industrier är det otroligt viktigt att till exempel tankar inte blir repade, säger Allan.

Iskallt och sterilt
Den sterila, torra kolsyreisen man använder håller så låga temperaturer som minus 78,5 grader – så att isen blir helt steril – och levereras som pellets.

– De är ungefär lika stora som riskorn. Man kan sticka ner handen i en hög med kolsyreis-pellets helt kort men håller man fast en hög med pellets får man brännskador, berättar Allan.

Självklart har vi på Iskad alltid full säkerhetsutrustning när vi isblästrar. Gör man bara jobbet rätt så är isblästring en väldigt skonsam metod, såväl för människors hälsa som mot miljön och de material man rengör.

Vill du ha vår saneringshjälp? Vi hjälper er gärna.