Effektiv sanering – från avloppsrör till ytskikt

Vattenskada_iskad

Droppar från en vattenledning eller ett illaluktande avlopp kan snabbt få tråkiga konsekvenser. Det gäller att åtgärda problemet snabbt innan det resulterar i översvämningar och vattenskador. Är oturen ändå framme gäller det att ta hand om hela skadan och dess orsaker, från att avlägsna stopp i avloppet till att återställa det skadade utrymmet.

– Genom att ta hand om helheten blir våra kunders vardag enklare och vi kan rädda värdefulla investeringar, säger Jan-Erik Södergren, som är anställd hos Iskad sedan 30 år.

Janne, som Jan-Erik kallas, berättar om rollen som problemlösare och hur Iskad hjälper kunder med hela saneringskedjan från avloppsspolning, uppsugning av vatten, sanering till avfuktning och återställande.

janne

Kan du ge exempel på saneringskedjans betydelse?

– Vi jobbar just nu med olika åtgärder efter en översvämning i ett gym i Stockholm som orsakats av stopp i ett avlopp i en nattklubb ovanför. Avloppsvatten har runnit ner genom tak och väggar till gymmets utrymmen. Förutom högtrycksspolning av avloppet har vi sugit upp stora mängder vatten och därefter sanerat ytorna för att avlägsna eventuella baciller. Avfuktare och fläktar är utställda för att torka upp ytskikt och minimera risken för mögel. Nästa steg blir en fuktutredning då vi fuktmäter och okulärbesiktigar för att avgöra om och vad vi behöver riva.

Varför är översvämningar så besvärliga?

– När vatten läcker eller svämmar över från vatten- och avloppsledningar så har det förmågan att snabbt tränga sig in i material, det tar sig den lättaste vägen. Avloppsvatten orsakar lätt skador i en fastighet, inte bara på grund av fukten som kan orsaka mögel och röta utan även av bakterier och lukt.

Hur kan fastighetsägare förebygga översvämningar?

– Det allra bästa är att förebygga problemen med hjälp av inplanerad underhållsspolning. Då kommer vi ut regelbundet och spolar rent med högtrycksaggregat för att du ska undvika plötsliga och dyra skador och högre kostnader vid akuta utryckningar. Om det bubblar i diskhon, luktar illa i avloppen eller är stopp i avloppen ska man ringa oss direkt. Det är bättre att åtgärda “små” problem snabbt än att vänta in stora problem som översvämningar. På så vis kan du minimera risken för såväl vattenskador som driftsstopp i verksamheten.

Har du några tips för att undvika dyra skador?

– Spola aldrig ner något annat än kiss, bajs och vanligt toalettpapper i toaletten och undvik att skölja ned matrester och fett i köksavloppet, både hemma och på jobbet. Ett annat tips är att byta ut pappershanddukar till riktiga handdukar på arbetet. Det kan även vara värt att förvara saker i källarförrådet i täta plastlådor istället för i pappkartonger så att de klarar sig oskadda vid en översvämning. Dessutom ger jag rådet att anlita en auktoriserad firma för el- och vattenarbeten istället för att fixa allt själv. Om något händer riskerar man att försäkringen inte gäller om det inte är fackmannamässigt utfört.