Hederspris till Iskads Mikael Södergren

På DEMCON-mässan i oktober delades det årliga hederspriset ut till ingen mindre än Iskads grundare Mikael Södergren.

Han mottog det svenska demoleringsprisets Honorary Award 2016 med motiveringen:

”För oss i branschen är en presentation överflödig. Han har under 40 år lett utvecklingsarbetet och lyft anseendet och skapat seriositet för en hel bransch. Han har skapat utbildning. Han var med och startade Riv- och Saneringsentreprenörerna, arbetat ideellt i såväl Sveriges Byggindustrier som i BCA, Byggbranschens Centrala Arbetsmiljöutskott, utbildat Bygghälsan, Previa m fl i saneringshantering. Han har ett CV som är armslångt. Man kan hålla på hur länge som helst … Årets Hederspris tilldelas Mikael Södergren, ISKAD.