ISBLÄSTRING NÄR RIKSBYGGEN GÖR OM INDUSTRI TILL BOENDE

unnamed

På Kvarnholmen utanför Stockholm har Iskad hjälpt Värmdö Bygg att färdigställa Riksbyggens 122 lägenheter i en historisk och K-märkt kvarn. Inför ombyggnationen till boende har kvarnen rengjorts och finsanerats från eventuella mjölrester med hjälp av kolsyreisblästring. Det är en effektiv och torr rengöringsmetod som lämpar sig för industrisanering, brandsanering, fasadtvätt, klottersanering och mögelsanering.

Tommy Magnusson, saneringstekniker på Iskad, delar med sig av hur kolsyreisblästring går till och varför det är en så effektiv rengöringsmetod. I artikeln och filmen ovan berättar han dessutom mer om saneringsprojektet på Qvarnen Tre Kronor.

Effektiv och torr rengöring med is
Vid kolsyreisblästring används kolsyreispellets som har en temperatur på 78,5°C. Vi använder inga kemikalier och kolsyreisen förångas fullständigt vilket lämnar en helt torr och ren yta utan några rester annat än det man blästrar bort.

– Torrisblästring lämpar sig extra bra i känsliga miljöer inom industrin samt vid rengöring av detaljer och svåråtkomliga utrymmen. Du kan säkert och effektivt isblästra t.ex. elutrustning, kopplingsskåp, maskiner, produktionslinor, tankar, ventilationssystem och värmeväxlare med minimala avbrott i produktionen vilket ger lägre totalkostnader. Den torra metoden lämpar sig även vid bekämpning av mögel på råspont och träbjälklag samt vid fasadrengöring, tipsar Tommy.

Under saneringen säkerställer vi en hälsosam miljö för egen personal och tredje person. Vi använder personlig skyddsutrustning som är anpassad för det specifika uppdraget. För att damm eller saneringsrester inte ska spridas utanför arbetsområdet skärmar vi av området och sätter det i undertryck med filterförsedda ventilatorer.

Qvarnen Tre Kronor – ett historiskt projekt 
Qvarnen Tre Kronor i Nacka var för ca 100 år sedan centrum för Sveriges bageriverksamhet och nu omvandlar Riksbyggen de historiska byggnaderna till modernt boende. Blästringsarbetet på kvarnen, som Iskad hjälpt Värmdö Bygg med, är ett led i färdigställandet av 122 lägenheter.

Projektet inleddes med grovsanering för tre år sedan för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för byggentreprenörerna då byggnaderna hade stått tomma i många år. I början av 2015 finsanerade Iskad byggnaderna från eventuella mjölrester för att säkra en hälsosam inomhusmiljö för hyresgästerna.

– Det har varit extra roligt att jobba på Qvarnen Tre Kronor. Min morfars morfar var nämligen med och byggde den. Han bodde på söder och arbetade här med att mura det tegel som finns kvar än idag i de nygamla bostäderna som vi blästrat, berättar Tommy.