KUNSKAP – DIN MEDICIN MOT ASBEST 

42079a7d-003a-4da4-b4d6-4decdf27f1ba

Vet du hur du identifierar asbest? Har du koll på de åtgärder som krävs i samband med renoveringar och rivningar i äldre byggnader? Känner du till hälsoriskerna med asbest?

Testa dina kunskaper och anmäl dig till vår asbestinformation den 11 mars så kan du minimera olika hot mot hälsan och slippa merkostnader vid amatörmässig asbestsanering.

Testa dina kunskaper

Den fibrösa mineralen asbest användes som flitigast i byggmaterial i fastigheter uppförda 1945–1976 innan den totalförbjöds 1982, men visste du att:

  • cirka 400 000 ton asbest finns kvar i äldre byggnader.

  • generationen som har djupa kunskaper om asbest har gått eller går i pension.

  • cirka 130 personer dör varje år i Sverige av lungsäckscancern mesoteliom orsakad av inandning av små och tunna asbestfibrer.

  • antalet anmälningar hos Arbetsmiljöverket gällande arbetare som har eller misstänks ha utsatts för asbest har ökat de senaste åren, vilket förutom hälsofaran innebär stoppade eller försenade byggprojekt.

  • det krävs labbtester för att avgöra om material som t.ex. golvlim, färg, kakelfix, kakelfog, fönsterkitt och isolering innehåller asbest.

I artikeln “Asbest – det hälsofarliga mirakelmaterialet” kan du lära dig mer.

Utbildning – en favorit i repris

Tidigare års asbestinformationer med Micke Södergren på Iskad har blivit en succé och kurserna efterfrågas varje år. Nu håller vi åter en kostnadsfri asbestutbildning för våra kunder och samarbetspartners som vi inleder med frukost och avslutar med lunch.

Under förmiddagen går Micke Södergren igenom:

  • Vilka hälsorisker det finns med asbest

  • Vilket ansvar beställare har att kraven på korrekt sanering följs

  • När och var du kan stöta på asbest

  • Hur du undviker hälsoproblem och merkostnader vid asbestsanering

  • Hur en professionell asbestsanering utförs

Datum: Fredag 11 mars 2016

Tid: 08.00 – 11.00. Vi bjuder på frukost och lunch

Plats: Datavägen 8 i Järfälla hos Iskad