Kyligt värre med kolsyreis

Bilden visar ISKADs kolsyreisblästring

Visste du att man kan sanera med kolsyreis? Till skillnad från högtryckstvättning eller traditionell blästring med sand är isblästring en steril och torr metod.

Med isblästring sanerar och rengör man utan att lämna andra rester än det material som ska blästras bort. Därför passar det särskilt bra för känsliga miljöer som livsmedelsindustri och kemisk industri.

Minus 78,5 grader
Den sterila, torra kolsyreisen som är -78,5°C blästrar effektivt elutrustning, maskiner och tankar med minimala avbrott i produktionen. Isblästring passar också bra för skonsam rengöring av material som tegel eller trä.

Ronnie Nilsson, arbetsledare på Iskad, berättar:
– Vi använder ofta kolsyreisblästring för att blästra bort mögel från trä med bra resultat. Tänk dig att man vill bli av med mögel på råspont på en vind. Att blästra med is går bra mycket fortare än att slipa eller helt byta ut råsponten. Dessutom tillför man inte något material som ligger och skräpar i efterhand. Till skillnad från vanlig is som smälter och blir till vatten så förångas nämligen kolsyreisen i processen.

Kolsyreis rinner inte
Om man vill göra rent en fasad som är brandskadad kan det vara väldigt praktiskt med isblästring. Istället för att högtryckstvätta bort sotet med vatten som rinner nerför fasaden räcker det med att blästra bara de ytor som är sotiga.

Se filmen från renoveringen av fastigheten Qvarnen Tre Kronor på Kvarnholmen i Stockholm. Där använde vi isblästring för att rengöra den K-märkta byggnaden på ett skonsamt och effektivt sätt.

Vill du veta mer om kolsyreisblästring? Ring oss på 08 580 200 60 eller beställ jobb här.