Lys upp julen med omsorg

Lys upp julen med omsorg

Julpynt och levande ljus är härligt men lys upp på ett ansvarsfullt sätt. Vi på Iskad hoppas att du får njuta av ledighet och helger i trygghet och lugn.

December och januari är de månader på året när flest bränder inträffar. Släck alltid levande ljus innan du lämnar ett rum! Här kommer några skarpa tips om hur du förebygger brand och säkrar utrymning om det skulle brinna.

Fastighetsägarens ansvar
Du som är fastighetsägare har ett ansvar för att

  • förebygga brand
  • hindra och begränsa skador till följd av brand
  • se till att brandtekniska installationer kontrolleras och underhålls.

Alla fastighetsägare har enligt lag ett ansvar att arbeta systematiskt med och samordna brandskydd. I Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) allmänna råd hittar du detaljerad information om hur ett brandskyddsarbete ska bedrivas. Grunden för ett bra brandskydd är ofta det byggnadstekniska brandskyddet som framförallt regleras i Boverkets byggregler (BBR).

Att tänka på i bostadsfastigheter

  • Det ska alltid finnas två av varandra oberoende utrymningsvägar förutom i hus med mer än åtta våningar. I det senare fallet ställs särskilda krav på trapphusets utformning för att förhindra att rök- och brandgaser sprids.
  • Utrymningsvägar som trapphus ska alltid hållas fria från lösa föremål och brännbart material som cyklar, barnvagnar, tidningspapper och kartonger.
  • Eventuella räddningsvägar i anslutning till fastigheten ska vara väl uppmärkta, hållas fria från hinder och under vinterhalvåret snöröjas.
  • Kontrollera regelbundet brandtekniska installationer som rökluckor eller fläktar.
  • Se till att det finns brandvarnare i varje lägenhet.

En riktigt god jul önskar hela gänget på Iskad!