Mögelsvamp – Faraos förbannelse?

Mögelskador kan stå dig och dina hyresgäster dyrt. Framförallt när man väntar för länge med att åtgärda dem. För fastighetsägare sträcker sig kostnaderna ofta långt vidare än enbart en mögelsanering. I samband med saneringsarbetet kan utrymmet inte användas vilket innebär såväl frustration som förlorade intäkter. Och när utrymmet måste återställas för att fungera igen uppstår även renoveringskostnader. Risken för missnöjda hyresgäster är stor och de, liksom du, riskerar hälsan när man lever och verkar i en miljö med mögel.

Mögel frodas vid vattenskador
Mögelsporer finns överallt i vår miljö. De trivs extra bra i en fuktig miljö och drabbar därför ofta fastigheter med dålig ventilation eller bristfälligt fuktskydd. Mögelskador i fastigheter uppstår därför ofta i samband med vattenskador när organiskt material utsätts för fukt och när skadan inte åtgärdas tillräckligt snabbt.

Nyligen var vi som filmen ovan visar ute och mögelsanerade ett cykelförråd i ett bostadsområde. Förrådet hade utsatts för stora mögelskador på grund av takläckage och bristande ventilation i utrymmet. I detta fall fick vi riva ner samtliga ytskikt såsom innertak, innerväggar och isolering på grund av att man väntat alldeles för länge med att åtgärda vattenskadan och även mögelskadan. Om skadan hade åtgärdats tidigare hade arbetet blivit betydligt mindre omfattande och mindre kostsamt. Och inte minst hade hälsorisken med mögel kunnat stoppas i tid.

Tutankhamons förbannelse, en mögelsvamp?
Det sägs att endast sju år efter det att arkeologerna öppnade faraon Tutankhamons grav år 1922 dog elva av dem som deltog i arbetet. Kanske hade de förgiftats när de andades in den fuktiga luften i graven. Giftiga mögelsporer, som Aspergillus niger (mer känd som svartmögel), har nämligen hittats i egyptiska gravar och på 40 mumier. Detta sägs med största sannolikhet ligga bakom titeln “Faraos förbannelse”. (Källa: VitaViva-Info och Illustrerad Vetenskap.)

Människor som utsätts för mögel under en längre tid kan utveckla överkänslighet på olika sätt. Hudutslag, rinnande ögon och ont i huvudet är vanligt. Allergier eller problem i luftrören som exempelvis astma förekommer också bland boende och yrkesverksamma i fastigheter med mögel. Därför är det oerhört viktigt att fastighetsägare och fastighetsförvaltare tar såväl vattenskador som begynnande mögel på allvar för att ta hand om sin och sina hyresgästers framtida hälsa.

Proffsig utredning och sanering minimerar dina skador
Vi utför kvalificerade mögelsaneringar som är säkra och trygga för såväl boende som för vår egen personal. Under vårt saneringsarbete skapar vi undertryck i området för att eliminera risken för spridning av damm och sporer till närliggande utrymmen. Våra saneringstekniker har dessutom den skyddsutrustning som krävs för att undvika hälsorisker vid arbete med skadat material så mögelangrepp är inget du bör sanera själv. Allt rivet hälsofarligt material packar vi i säckar som sedan försluts innan det transporteras bort från lokalerna.

Om du misstänker eller har en mögelskada, kontakta oss på ISKAD så tidigt som möjligt så hjälper vi dig att minimera dina skador och kostnader. Vi ger dig vägledning och gör den utredning och sanering som krävs i samband med mögelangrepp.

Läs nyhetsbrevet i sin helhet.