Nu hjälper vi alla till med det vi kan!

corona-info-webb

Det nya coronaviruset är en stor utmaning för oss alla. Tillsammans kan vi göra skillnad där det verkligen behövs.

Vi på Iskad har vädjat till hela riv- och saneringsbranschen att se över vad man kan avvara av engångsoveraller, handskar, engångsmunskydd med mera och maila resurssamordning@msb.se.

På Iskad har vi alltid strikta rutiner kring hygien eftersom vårt arbete ofta innebär exponering för smittor och farliga ämnen. Vid sanering av covid-19/coronavirus hanterar vi det enligt våra rutiner för sanering av smittor med erforderliga skyddsåtgärder och personlig skyddsutrustning.

Åtgärder vi har vidtagit
De åtgärder vi har vidtagit avseende smittoriskerna i vår yrkesvardag är:

  • alla som uppvisar minsta symptom stannar hemma tills de varit helt symptomfria i minst två dagar.
  • vi tar inte någon i hand och försöker hålla avstånd till alla människor med minst en meter.
    ökad hygienrutin.
  • vi undviker ej nödvändiga fysiska möten och sköter den kontakt som behövs via telefon/epost.

Ta hand om varandra, håll avstånd och en god hygien och tänk på våra äldre. Tillsammans klarar vi det här!

Vännerna på Iskad