NYHETSBREV: ÄR DU REDO FÖR KYLAN?

ronnie_nilsson2

Och så slog vintern slutligen klorna i Stockholm. Ronnie Nilsson ger tipsen du behöver för att undvika frysskador och berättar hur Industri & Skadesanering kan hjälpa dig om olyckan trots allt är framme.

Läs hela nyhetbrevet i sin helhet

Prognoserna säger att det blir ner till sex minusgrader kallt i Stockholm de närmaste dagarna. Vid så milda temperaturer är det relativt ovanligt med frysskador, men det är dags att göra huset redo för lägre temperaturer.

Vilken typ av uppdrag utför ni?

— Vi hjälper både hushåll och industrier att på ett brandsäkert sätt tina upp frusna vattenledningar och se till att arbetet inte resulterar i onödiga vattenskador, säger Ronnie. Vi utför ungefär lika många uppdrag för privatpersoner som vi gör mot företag. Är vattenskadan redan ett faktum så är vi specialister på att ta hand om den på bästa sätt.

kran

Misstänker du en frysskada? Vi har jour dygnet runt, året runt.
Hur förbereder man sig inför strängare kyla?

— Det första man bör göra är att se över att alla fönster och dörrar är ordentligt stängda. Ett fönster på glänt kan räcka för att vattnet i ett element ska frysa, vilket kan resultera i att elementet eller rören spricker och man får en vattenskada. Låt det aldrig bli minusgrader inomhus, såvida inte vattensystemet är avstängt och tömt. Glöm inte heller att tömma toalettens vattenlås och vattentank i så fall.

Vilka typer av frysskador åker ni oftast ut på?

— Förutom att dörrar eller fönster har stått öppna så är det vanligt att man har sänkt marknivån i trädgården, grävt rabatter eller på annat sätt har gjort att vattenrör inte ligger lika djupt som tidigare. Ett riktmärke är att alla vattenledningar ska ligga minst 90 centimeter under markytan för att inte frysa vid sträng kyla. När det gäller industrier eller flerfamiljshus är det också vanligt att ventilationsaggregat går sönder för att det finns vatten där. Alla driftrum och biutrymmen där det finns vatten måste förstås ha plusgrader året om.

Hur vet man att det är fråga om en frysskada?

— Om det helt enkelt inte kommer vatten ur kranen efter att kylan har slagit till har man anledning att vara misstänksam. Genom att kolla vattentillgången i resten av huset och fråga grannar om de har vatten i kranarna kan man genom uteslutningsmetoden börja ana var felet finns. Misstänker man att vatten har frusit i ledningarna bör man snabbt kontakta en professionell firma för att få problemet avhjälpt. Att tina upp frusna ledningar kostar småpengar jämfört med att ta hand om en vattenskada.

Läs hela nyhetbrevet i sin helhet