NYHETSBREV: DET HÄLSOFARLIGA MIRAKELMATERIALET

fredrik_persson.1

Asbest totalförbjöds 1982, men tidigare årtiondens flitiga användande av mineralen sätter tydliga spår än idag. Materialet finns i de flesta byggnader som är uppförda mellan 1945-1976.

Läs hela nyhetbrevet i sin helhet

Fredrik Persson har nyligen blivit arbetsledare och ansvarig för asbestsidan på Industri & Skadesanering AB. I det här nyhetsbrevet delar han med sig om sina specialkunskaper och berättar allt du måste veta om asbest.

Varför använde man asbest tidigare?

– Det gjorde man helt enkelt för att asbest har fantastiska egenskaper. Asbestfibrer fungerar som bindemedel för att göra olika material starkare. Det tål dessutom både värme, fukt och kemikalier. Man använde det i fogmassa, som isolering runt rör, i mattor, mattlim, ventilationssystem, isolering, kakelfix och fog och mycket annat. Materialet gör oftast ingen skada där det sitter, det är först när man börjar riva i det som man lösgör de farliga fibrerna som är så små att vanliga dammsugare eller enklare andningsskydd inte gör någon nytta. Asbestfibrerna fastnar inte i vanliga dammfilter utan kan spridas i luften och andas in i lungorna där de bland annat kan orsaka cancer.

Finns det några varningstecken att titta efter?

– Ingen kan med blotta ögat avgöra om något material innehåller asbest. Materialet får ingen speciell färg eller struktur av asbesten, man måste göra analyser i ett laboratorium. Det gäller att göra detta innan man påbörjar rivning eller renovering. Om utrymmet asbest asbestkontamineras kan det innebära stora och onödiga saneringskostnader. Det är läge att vara extra uppmärksam då man ska riva i något som är byggt före 1976, då är sannolikheten stor att det finns asbest med i sammanhanget. Dessvärre finns det många okunniga och oseriösa företag som sätter igång att riva eller renovera utan att först kolla upp detta.

Fredrik Persson i full skyddsmundering

Vad gör ni, som inte byggfirmor kan?

– Som företag får man inte riva eller bearbeta misstänkt asbestmaterial utan speciell utbildning och man måste dessutom ha tillstånd från arbetsmiljöverket. Man måste dessutom ha tillstånd från arbetsmiljöverket. Vi har den nödvändiga kompetensen och de tillstånd som krävs.

Vi måste göra en anmälan av saneringen två arbetsdagar innan arbetet drar igång. Inomhus använder vi en tryckluftsmatad andningsmask och ventilator anpassad för området. Vi avskärmar arbetsområdet och sätter upp en sluss. Dammsugaren som används har speciella filter, allt för att inte sprida damm till övriga utrymmen.

Har du något speciellt råd att dela med dig av?

Det största och vanligaste misstaget är återigen att man börjar riva eller renovera utan att först ta prover på material som misstänks innehålla asbest. Gör det först, för såväl hälsans som plånbokens skull.

Läs hela nyhetbrevet i sin helhet