NYHETSBREV: H20 – DEN VANLIGASTE FASTIGHETSSKADAN

ronnie_nilsson2

Vattenskador är ofta kostsamma och krånglar till vardagen för den som drabbas. För att minimera kostnader och problem är viktigt att få snabb och professionell hjälp när olyckan är framme. 

Läs hela nyhetbrevet i sin helhet

Ronnie Nilsson, fukttekniker och arbetsledare på Industri & Skadesanering, har tampats med många kubikmeter vatten på bland annat Stadsteaterns stora scen, men också i bostäder, kontorsmiljöer och mer komplexa miljöer. Här delar han med sig av sina kunskaper och råd.

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?

Jag åker ut på ett antal besiktningar där jag lämnar åtgärdsförslag. Om det krävs gör jag provtagningar för att ta reda på om det finns röta eller mögel i anslutning till utrymmet. Men en arbetsdag kan även innebära utryckningar mitt i natten, eftersom vi har jour dygnet runt — året runt.

Vid behov lämnar jag en rapport som ska användas till försäkringsbolaget eller någon annan instans. I rapporten lämnar jag en utvärdering och ett åtgärdsförslag av skadan och markerar skadade områden på en planritning eller skiss. Kunden brukar också vilja veta mellan tummen och pekfingret vad en sanering kommer att kosta. Då försöker jag förstås uppskatta kostnaden.

Vilka arbeten utför ni om ni upptäcker en vattenskada?

Vi erbjuder oss att riva ut det som är skadat och sätta in avfuktare som torkar ur lokalerna. Många tror att avfuktare och byggfläkt är samma sak, men en avfuktare torkar ut en skada och en byggfläkt värmer upp luften. Vid önskemål hjälper vi kunden med återställning via våra samarbetspartners.


Resultatet av ett ihärdigt sommarregn. 

Finns det någon typ av fuktskador som är extra besvärliga?

Sprinklersystem som går sönder innebär ofta enorma mängder vatten i känsliga utrymmen. Det är sällan som sprinklersystem sätter igång att spruta vatten utan anledning; olyckorna beror vanligtvis på att någon har råkat slå av ett sprinklerhuvud på systemet med en stege eller liknande.

Ett annat besvärligt uppdrag kan vara att kunden berättar att man tappade en balja vatten för ett år sedan, men inte gjorde något mer än att torka upp vattnet med trasa. Då kan fukten ha letat sig ner och resulterat i mögel eller röta i konstruktionen och i bärande material. Detta hade vi troligen kunnat åtgärda betydligt enklare och billigare omedelbart efter olyckan. Ett år senare är det besvärligare att utreda och åtgärda skadan som kan ha inneburit konsekvenser för inomhusmiljön under tiden den har stått utan åtgärd.

Vilken tid på året har ni som mest uppdrag?

Sommarens skyfall kan orsaka en del problem, inte minst om det har varit torrt länge och till exempel dagvattenbrunnar har torkat igen. I övrigt har vi inga speciella toppar på året, det är en ganska jämn beläggning med arbete.

Vad kan Iskad erbjuda, som konkurrenterna saknar?

Vi är snabbt på plats och lämnar snabbt en åtgärdsplan. Vi vet vad vi håller på med helt enkelt. Vi har många års erfarenhet i branschen och har jour dygnet runt, året runt, från Södertälje till Norrtälje.

Har du några generella råd att dela med dig av?

Det viktigaste rådet är att inte ignorera småläckor och att ta tag i potentiella problem så fort som möjligt. Då behöver det inte bli så dyrt, men redan efter några dagar kan det bli betydligt svårare och mer kostsamt att åtgärda problemen som har uppstått.

Läs hela nyhetbrevet i sin helhet