NYHETSBREV: JANNE — PROBLEMLÖSARE PÅ HEMLIGA UPPDRAG

janne

Ett av Iskads viktigaste fordon är jourbilen. Den är fullpackad med maskiner, skyddsutrustning och 600 liter vatten. Allround-bilen är alltid redo för snabba utryckningar. Dygnet runt, året runt.

Läs hela nyhetbrevet i sin helhet

Jan-Erik Södergren är utbildad till snickare men har varit anställd hos Iskad i ungefär 30 år. Han beskriver sig själv som en problemlösare som stormtrivs med sitt jobb, tack vare alla glada människor som han får möjlighet att hjälpa.

Janne_Iskad
Janne rycker ut på ett jouruppdrag en söndagseftermiddag.

Vilken typ av uppdrag utför du med den här bilen?

— Det är väldigt varierande. Bilen innehåller en vattentank på 600 liter, en panna som kan hetta upp vattnet och en kraftfull högtryckspump som sprutar vatten genom en lång slang. Ena stunden kan jag stå i en bostad och högtrycksspola ett krånglande köksavlopp med hetvatten, för att i nästa ögonblick stoppa ett vattenläckage och pumpa ut stora mängder vatten ur en översvämmad restaurang. I bilen finns också vattendammsugare, några avfuktare och mycket annat som plötsligt kan komma till användning under en typisk arbetsvecka.

Vad var det senaste uppdraget du utförde?

— Jag var på ett skyddsklassat objekt, mer får jag inte berätta på grund av tystnadsplikt. Vi utför många känsliga uppdrag åt myndigheter och statliga institutioner. Ibland arbetar vi i skyddsklassade utrymmen och det är ofta vi som sanerar efter incidenter som man läser om i tidningarna. Vi tar etiska aspekter, tystnadsplikt och säkerhet på största allvar. Saneringen utför vi på ett professionellt sätt på alla plan. Det lär sig kunderna och anlitar oss nästa gång igen.

Har du några råd att dela med dig av?

– Den rådande trenden är att man ska fixa allt själv, men jag råder alla att alltid anlita en auktoriserad firma för el- och vattenarbeten, även om det bara handlar om något så enkelt som att installera en diskmaskin. Om något händer riskerar man att försäkringen inte gäller om det inte är fackmannamässigt utfört. Ett annat tips är att man kan behöva tilläggsförsäkring om man har tvättmaskinen i köket, vilket inte är ovanligt nuförtiden. Överlag bör man ta tag i att se över sina försäkringar och kolla vem som egentligen står för vad om en olycka skulle uppstå.

Hur minimerar man risken att behöva anlita Iskad?

— Om det börjar droppa från något rör eller en ventil så smäller det snart. Kontakta en seriös firma som kan åtgärda problemet innan det resulterar i en översvämning eller vattenskador. Sist, men inte minst, spola aldrig ner något annat än kiss, bajs och vanligt toalettpapper i toaletten. På så sätt gör du både miljön, rengöringsverken och avloppssystemet en tjänst.

Läs hela nyhetbrevet i sin helhet