Så minskar du klottret

Klotterbild

Klotter är ett konstant problem för många fastighetsägare. Klotter drar till sig mer klotter och sänker på sikt värdet på fastigheten. Här får du 3 tips för att minska risken och minimera saneringskostnaderna.

1. Ta bort klottret direkt

Det är viktigt att ta bort klotter direkt när det dyker upp. Får det sitta kvar drar det till sig fler klottrare. Det blir också svårare att ta bort klottret ju längre tid färgen hinner tränga in i porösa fasadytor och solen hinner ligga på och bränna in färgen.

På lång sikt kan klotterfärg som får sitta kvar på en fasad skapa ännu större problem som frostsprängningar. Diffusionstäta färger stänger nämligen inne fukten i byggnadsmaterialet. När det är kallt ute och fukt som finns i byggnaden inte kan torka ut genom fasaden vidgas vattenmolekylerna. Fasaden kan få sprickor.

Eftersom det inte går att veta när någon bestämmer sig för att klottra är det klokt att ha en viss budget avsatt för klottersanering så att man kan göra snabbutryckningar när det behövs.

2. Bygg rätt

I viss mån kan man bygga bort klotterrisken. Eftersom klottrarna helst klottrar där resultatet syns bra: utmed tågbanor, tunnelbanor, större vägar och bullerplank kan man till exempel plantera buskar framför den sortens stora öppna ytor. Då blir det också svårare att komma åt ytorna för klottrarna.

3. Använd klotterskydd

Men det bästa sättet att minska kostnaderna är att lägga klotterskydd i förebyggande syfte. Då räcker det att tvätta bort klottret med vatten. Det räcker med att en yta blir nerklottrad en gång för att du ska ha sparat in den extra kostnaden eftersom saneringen blir enklare och billigare.

Du sänker kostnaden med upp till 75% genom att sanera på klotterskyddade ytor. Man slipper använda kemikalier, saneringen går fortare och är skonsammare mot fasadmaterialet.

Vill du veta mer om klotter och klotterskydd? Hör av dig till oss så berättar vi mer.