Skydda hälsan med vår checklista för asbest!

checklista asbest

Ska ni renovera eller bygga om? Finns en risk för asbest i fastigheten? Kolla vår checklista för asbest så att du kan vara trygg att jobbet går rätt till.

1976 förbjöds asbest men det kan fortfarande finnas i byggmaterial i äldre fastigheter.
Vid rivning eller åverkan på asbesthaltigt material frigörs asbestfibrer och vid inandning av dem kan man få allvarliga sjukdomar som till exempel lungcancer.

Står du inför en ombyggnad i en äldre fastighet behöver du i förväg kontrollera om det finns asbest i byggnaden.

Här kan du hitta asbest

 • i rörisolering
 • i fönsterkitt
 • i cementbyggskivor (så kallad eternit)
 • i ventilationstrummor av cementmaterial (eternit)
 • i skarvar på ventilationstrummor
 • som isolering av ventilation både in- och utvändigt
 • i golvplattor och golvmattor
 • i mattlim
 • i golvavjämningsmassor
 • i brandskydd av stålkonstruktioner och genomföringar
 • i kakelfix och fog
 • under fönsterbänkar som är fastmonterade i fönstersmyg

Använd vår praktiska checklista för asbest. Här har du alla krav samlade och kan bocka av att du gör rätt och skyddar hälsan.