Sommarens dyra skyfall blir hemläxa för hösten

Denna sommar går till historien av flera skäl. Många drömmer sig tillbaka till mängder av sol, värme och lata dagar med dopp i det blå. Andra glömmer helst minnen som kraftiga skyfall med vatten till knäna, begynnande mögelskador och skenande kostnader till följd av vattenskadorna.

Sommaren är en av ISKADs mest intensiva tider på året. Just denna sommar går till historien som en av de mest hektiska på många år. ISKADs saneringstekniker har bränt många mil med våra jourbilar när de gasat iväg för att lösa problem som varit kritiska för många verksamheter.

filmen ovan berättar vi om några av våra utryckningar i samband med översvämningarna. Vi har bland annat ryckt ut och hjälpt våra kunder när högt grundvatten trängt in i fastigheten och när regnvatten kommit upp ur golvbrunnar, handfat och toaletter. Dagvattenbrunnar som inte kunnat svälja vatten och mängder vatten som runnit över trösklar, in i portar och ner till källare är andra problem vi avhjälpt.

Förutom att åtgärda problemen direkt genom att spola avlopp, installera avfuktare och suga upp vatten har vi gjort en fuktutredning för att ringa in skadorna. Vi har dessutom tagit fram en åtgärdsplan för att hindra framtida mögelangrepp på konstruktionen samt gett förslag på åtgärder som kan hindra att skadan upprepas. Insatser som gör att du kan spara tid och pengar till roligare saker för dig och dina hyresgäster.

Vad kan vi lära oss av sommarens historia?
Hösten närmar sig och den lär bli minst lika blöt som sommaren. Skyfall tillsammans med mängder av löv täpper igen brunnar, hängrännor och avlopp vilket skapar översvämningar. Inför hösten gäller det därför att rensa dessa i god tid. Kontrollspolning av brunnar och avlopp bör även göras för att försäkra sig om att de fungerar som de ska.

Kontakta oss på ISKAD så ser vi till att du och dina hyresgäster får en bra start på hösten genom att planera in underhåll av din fastighet.

Läs nyhetsbrevet i sin helhet