Miljö

Iskads verksamhet innefattar miljö- och arbetsmiljörisker. Vi arbetar därför ständigt med att säkerställa och minimera dessa.

Vill du ta del av vår miljöpolicy i sin helhet maila info@iskad.se