Bilden visar ISKADs asbestsanering

Asbestsanering

Behöver du sanera asbest? Vi utför all asbestsanering, även inkapsling av asbest, i Stockholm.
Läs mer »

Avloppsspolning

Stopp i avloppen kan bli besvärligt och dyrt: vattenskador, driftstopp och missnöjda hyresgäster.
Läs mer »

Brandsanering

Vi sanerar efter brand, rök och brandlukt med tvättning, högtryckstvättning och även kolsyreisblästring.
Läs mer »

Dammfri demontering

Dammfri demontering är ett koncept som Iskad utvecklat och som säkerställer en dammfri miljö utanför arbetsområdet.
Läs mer »

Duvträcksanering

Vi utför duvträcksanering efter duvor med metoder som skyddar både berörda hyresgäster och oss själva från smittor.
Läs mer »
Bilden visar ISKADs fasadtvätt i Stockholm

Fasadtvätt och högtrycksrengöring

Vi ång- och högtryckstvättar fasader, soprum, fläktrum och hissgropar med den metod som är bäst för just din fastighet.
Läs mer »
Fuktmatning

Fuktskador – Avfuktning

Vi har arbetat med avfuktning vid fuktskador och vattenskador sedan 1980 med stor erfarenhet och kunskap.
Läs mer »

Hussvampsanering

Hussvamp bryter aggressivt ner cellulosan i trä och försvagar fastigheten. Vi utför provtagning och sanering.
Läs mer »

Isblästring

Kolsyreisblästring är effektivt och miljövänligt vid brand-, industri-, klotter- och mögelsanering samt fasadtvätt.
Läs mer »

Kemikaliesanering

Vi utför kvalificerad kemikaliesanering och har speciell utrustning för att snabbt sätta in rätt metod vid akuta saneringar.
Läs mer »
Krypgrundsåtgärder

Krypgrundsåtgärder

Om du har problem med fukt och lukt i din krypgrund kan vi hjälpa dig. Vi gör en åtgärdsplan som är objektsspecifik.
Läs mer »
Luktsanering

Luktsanering

Vi utför många typer av luktsanering med orsaker som mögel, problem med avlopp, brand eller vattenläckor.
Läs mer »
Bilden visar mögel i samband med ISKADs mögelsanering

Mögelsanering

Mögelskador i fastigheter uppstår ofta i samband med vattenskador och när skadan inte åtgärdas tillräckligt snabbt.
Läs mer »

Passivering och rengöring av processystem

Passivering innebär att vi rengör produktionssystem genom att cirkulera kemikalier, t ex inom läkemedelsindustrin.
Läs mer »
bilden visar övrig sanering från ISKAD

Övrig sanering

Sanering av driftsutrymmen, krypgrunder, källare, sanering efter katturin och nikotin samt oljesanering (dock ej villatankar).
Läs mer »