iskad-asbestsanering

Asbestsanering

Vi utför asbestsanering i Stockholm med lång erfarenhet, välutbildad personal och moderna tekniska hjälpmedel.
Läs mer »
avloppsspolning-iskad

Avloppsspolning

Avloppsstopp kan få besvärliga och dyra konsekvenser som vattenskador, driftsstopp och missnöjda hyresgäster.
Läs mer »
iskad-brandsanering

Brandsanering

Vi sanerar efter brand, rök och brandlukt med rivning, högtryckstvättning, mekanisk tvättning eller kolsyreisblästring.
Läs mer »
iskad-dammfri demontering

Dammfri demontering

Dammfri demontering är ett koncept som Iskad utvecklat och som säkerställer en dammfri miljö utanför arbetszonen.
Läs mer »
Fuktsanering Iskad

Fuktskador – Avfuktning

Vi har arbetat med avfuktning vid fuktskador och vattenskador sedan 1980 med stor erfarenhet och kunskap.
Läs mer »
Hussvampsanering Iskad

Hussvampsanering

Hussvamp bryter aggressivt ner cellulosan i trä och försvagar fastigheten. Vi utför provtagning och hussvampsanering.
Läs mer »
Högtryckstvättning Iskad

Högtryckstvättning

Vi ång- och högtryckstvättar fasader, soprum, fläktrum med mera. En fasadtvätt förlänger livslängden på din fastighet.
Läs mer »
Isblästring Iskad

Isblästring

Kolsyreisblästring är effektivt och miljövänligt vid brand-, industri-, klotter- och mögelsanering samt fasadtvätt.
Läs mer »
Kemikaliesanering Iskad

Kemikaliesanering, passivering och processystem

Vi utför kvalificerad kemikaliesanering i industrier och fastigheter och vi rengör processystem med passivering.
Läs mer »
Mögelsanering Iskad

Mögelsanering

Mögelskador i fastigheter uppstår ofta i samband med vattenskador och när skadan inte åtgärdas tillräckligt snabbt.
Läs mer »
Sanering duvor Iskad

Sanering efter duvor

Duvors avföring sprider sjukdomar. Vi utför sanering efter duvor med arbetsmetoder och utrustning som skyddar från smittor.
Läs mer »
Sanering Iskad

Övrig sanering

Sanering av driftsutrymmen, krypgrunder och källare, sanering efter katturin, sanitär olägenhet och nikotinsanering.
Läs mer »