Avloppsspolning

Ett avlopp som luktar illa och stopp i avloppen kan få besvärliga och dyra konsekvenser som vattenskador, driftsstopp och missnöjda hyresgäster.

Det är viktigt att åtgärda grundproblemet snabbt eftersom det är enklare och billigare än att ta itu med stora problem som översvämningar. Vatten har en förmåga att snabbt tränga in i materialet och orsaka skador som mögel, röta, bakterier och dålig lukt.

Ring oss direkt om det bubblar och luktar illa i diskhon eller vid återkommande stopp i avloppen. Då rengör vi dina avlopp med högtrycksspolning och åtgärdar stoppets orsaker. Vid eventuella vattenskador åtgärdar vi även det skadade utrymmet genom att suga upp vatten, sanera och avfukta.

Det allra bästa för att förebygga avloppsstopp och översvämningar är regelbunden högtrycksspolning och stamspolning av avlopp och stammar. Det minskar risken för dyra akuta utryckningar och skador. Ett annat tips är att bara spola ner kiss, bajs och vanligt toalettpapper i toaletten och att inte skölja ner matrester och fett i köksavloppet.

Ring oss på 08-580 200 60 för högtrycksspolning och stamspolning i Stockholm.

Läs mer om Iskads sanering från avloppsrör till ytskikt eller titta på vår film som beskriver hur det kan gå när det mesta blir fel.