iskad-brandsanering

Brandsanering

Vi sanerar efter brand, rök och brandlukt. Vi gör en objektsspecifik saneringsplan för att tillämpa den saneringsmetod som är lämpligast. Vid brandsanering kan det behövas rivning, högtryckstvättning eller mekanisk tvättning, även kolsyreisblästring förekommer. Vid rengöring av brandskador använder vi alltid svanenmärkta saneringsvätskor när det är möjligt. 

Titta gärna på vår film som visar hur en brand kan komma plötsligt!