Brandsanering

Vi sanerar efter brand, rök och brandlukt. Vi använder traditionella metoder som tvättning, högtryckstvättning men även kolsyreisblästring. Vi gör en objektsspecifik saneringsplan för att tillämpa den metod som är lämpligast.

Titta gärna på vår film som visar hur en brand kan komma plötsligt!