Dammfri demontering

Dammfri demontering är ett koncept som Iskad utvecklat. Arbetsområdet som ska demonteras avskärmas från övriga utrymmen och undertryckventileras för att säkerställa en dammfri miljö utanför arbetsområdet. För att kontrollera detta används differenstryckmätare med larm och PC kompatibel loggning. Lämpar sig vid ombyggnationer av butiker, kontor, sjukhus, skolor och bostadshus.