Isblästring Iskad

Isblästring

Kolsyreisblästring är en mycket effektiv och miljövänlig metod för torr sanering vid exempelvis brandsanering, industrisanering, mögelsanering av vindar och träbjälklag samt fasadtvätt och klottersanering.

Vi utför isblästring med kolsyreispellets som har en temperatur på – 78,5°C. Till skillnad från annan blästring lämnar torrisblästring inte några rester efter sig annat än det man blästrar bort. Inga kemikalier används och kolsyreisen förångas fullständigt vilket lämnar en helt torr och ren yta utan att materialet som rengörs påverkas.

Torrisblästring lämpar sig extra bra i känsliga miljöer som t ex kemisk industri, livsmedels- och läkemedelsindustrin samt vid rengöring av detaljer och svåråtkomliga utrymmen. Du kan säkert och effektivt isblästra t ex elutrustning, maskiner, produktionslinor, tankar, ventilationssystem och värmeväxlare med minimala avbrott i produktionen vilket ger lägre totalkostnader.

I vår video visar vi hur Iskad tillsammans med Värmdö Bygg hjälpt Riksbyggen med kolsyreisblästring i Stockholm. Rengöringen krävdes inför färdigställandet av 122 lägenheter i den K-märkta byggnaden Qvarnen Tre Kronor som tidigare varit centrum för Sveriges bageriverksamhet.