Klottersanering och klotterskydd

Vi utför klottersanering med hjälp av mobila högtryckstvättningssläp med hetvattenpanna. Vi arbetar ständigt för att hitta de bästa och snällaste saneringskemikalierna för att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt. Vi klotterskyddar givetvis också. Klotterskydd fungerar som en skyddande hinna man lägger på ytan man vill skydda, när man sedan utsätts för klotter sköljer man bort klotterskyddet och klottret med hetvatten och sedan applicerar man nytt klotterskydd. Du slipper på så vis kostnaden för kemikalier och miljöpåverkan blir mindre för att nämna ett par av fördelarna.

I filmen nedan får du möta Iskads saneringstekniker Janne och Patrik när de överrumplar två klottrare. Vi visar hur en klottersanering går till och vilka synbara effekter du får direkt.