Bilden visar mögel i samband med ISKADs mögelsanering

Mögelsanering

Mögelskador i fastigheter uppstår ofta i samband med vattenskador när organiskt material utsätts för fukt och när skadan inte åtgärdas tillräckligt snabbt. Vi hjälper dig att ta bort mögel och mögellukt genom kvalificerad mögelsanering i avskärmade arbetsområden med undertryck.
 Denna metod eliminerar risken för att sprida mögelsporer till övriga utrymmen. Vi sanerar mögel i Stockholm samt ombesörjer även provtagning och analys vid mögel symptom.

I filmen visar vi hur en mögelsanering kan gå till och ger råd till fastighetsägare för att mögelskador inte ska bli en onödigt dyr utgift och skada hälsan.