Mögelsanering Iskad

Mögelsanering

Mögelskador i fastigheter uppstår ofta i samband med vattenskador när organiskt material utsätts för fukt och när skadan inte åtgärdas tillräckligt snabbt. Vi hjälper dig med mögel och mögellukt genom kvalificerad mögelsanering i avskärmade arbetsområden med undertryck. Denna metod hindrar mögelsporer att spridas till övriga utrymmen. Vi sanerar mögel i Stockholm och ombesörjer även provtagning och analys vid misstänkta mögelskador.

I filmen visar vi hur en mögelsanering kan gå till och ger råd till fastighetsägare för att mögelskador inte ska bli en hälsofara och innebära onödiga kostnader.