Passivering och rengöring av processystem

Passivering innebär att vi cirkulerar olika kemikalier för att rengöra produktionssystem, företrädesvis inom läkemedelsindustrin och då oftast enligt kundens specifikation. Naturligtvis har vi all erforderlig mätutrustning som registrerar hela passiveringsförloppet.

Rengöring av processystem

Alkalier, kalk, magnetit, smörjmedel och oljor är exempel på effektnedsättande avlagringar som vi sanerar. Vi sanerar med specialkemikalier som cirkuleras i systemet. Dessa kemikalier är ej aggressiva mot packningsmaterial och dylikt. Vi rengör även med högtrycksvatten.