Sanering duvor Iskad

Sanering efter duvor

Duvor är en hälsorisk för människor eftersom avföringen (duvträck) kan sprida sjukdomar som t ex salmonella och papegojsjukan till oss. Om du upptäcker duvor eller duvträck i din fastighet är det viktigt att du snarast sätter in åtgärder och gör en duvträcksanering. Precis som de flesta orsaker till skador blir problemen, tillika kostnaderna, större om man väntar.

Duvträck är en bra grogrund för mögel och svampar och kan dra till sig andra skadedjur. Dessutom är deras avföring sur och kan fräta på byggnadsmaterial vilket i sin tur kan leda till tex vattenskador.

Vi utför sanering efter duvor med arbetsmetoder och skyddsutrustning för att skydda både berörda hyresgäster och oss själva från smittor. Vi kan även hjälpa till med att montera duvpinnar som hindrar fåglarna att sätta sig och nät för att skydda balkonger.

Kontakta oss på 08 – 580 200 60 om du behöver hjälp med duvsanering.