Ventilationsrengöring

Ventilationsrengöring

Effektiv rengöring av ventilation med minimala störningar för hyresgästerna. Vi arbetar alltid med undertryck i kanalerna vilket eliminerar risken för dammspridning. Vi rengör även till exempel värmeväxlare och kylbatterier.

Ventilationsrengöring efter