Förebygg översvämningar

Följ med oss på en tur när vi rycker ut vid översvämningar för att åtgärda problemen direkt och hur vi jobbar förebyggande för att minimera vattenskador. Vi spolar avlopp, installerar avfuktare och suger upp vatten. Vi gör även en fuktutredning för att ringa in skadorna samt tar fram en åtgärdsplan för att hindra framtida mögelangrepp på konstruktionen samt ger förslag på åtgärder som kan hindra att skadorna upprepas.

« Tillbaka