Kemikaliesanering

Vi utför kvalificerad kemikaliesanering på industrier, i fastigheter mm. Vi har speciell utrustning för att snabbt kunna sätta in rätt saneringsmetod vid akuta saneringar. Vi rengör även cisterner innehållande oljor, lösningsmedel, tryckfärger, lim, syror, läkemedel och kemisk-tekniska produkter där renlighetskraven är mycket höga. Dessutom rengör vi olika typer av silor, sotfickor, sprutboxar, pumpgropar mm.

Ibland blir det skräp i maskineriet. Se hur vi får produktionen att blomstra igen.