Kemikaliesanering Iskad

Kemikaliesanering, passivering och processystem

Vi utför kvalificerad kemikaliesanering på industrier, i fastigheter med mera. Vi rengör även cisterner innehållande oljor, lösningsmedel, tryckfärger, lim, syror, läkemedel och kemisk-tekniska produkter där renlighetskraven är mycket höga. Dessutom rengör vi olika typer av silor, sotfickor, sprutboxar, pumpgropar mm.

Passivering och rengöring av processystem

Passivering innebär att vi cirkulerar olika kemikalier för att rengöra processystem, företrädesvis inom läkemedelsindustrin och då oftast enligt kundens specifikation. Naturligtvis har vi all erforderlig mätutrustning som registrerar hela passiveringsförloppet. 

Alkalier, kalk, magnetit, smörjmedel och oljor är exempel på effektnedsättande avlagringar som vi sanerar i processystem. De kemikalier som används är inte aggressiva mot packningsmaterial och dylikt.

Ibland blir det skräp i maskineriet. Se hur vi får produktionen att blomstra igen.