Sanering Iskad

Övrig sanering

Vi utför en mängd olika övriga saneringar som t ex saneringar av driftsutrymmen, krypgrunder och källare, sanering efter katturin, sanitär olägenhet och nikotinsanering. Vi gör även lägenhetsröjningar, fekalsanering, blod- och liksanering. Vi arbetar med stor ödmjukhet inför individen och situationen.