Iskad - Supersanerare sedan 1980

Varje dag kämpar vi på Iskad mot duvträck, asbest och igenproppade avlopp så att du som äger och förvaltar fastigheter får nöjda hyresgäster. Nu har vi skapat ett eget spel: Iskad & Supersanerarna. Testa om du har vad som krävs för att bli en Supersanerare du också!

ISKAD i aktion

Några av våra tjänster

Isblästring Iskad

Isblästring

Kolsyreisblästring är effektivt och miljövänligt vid brand-, industri-, klotter- och mögelsanering samt fasadtvätt.Läs mer »
Kemikaliesanering Iskad

Kemikaliesanering, passivering och processystem

Vi utför kvalificerad kemikaliesanering i industrier och fastigheter och vi rengör processystem med passivering.Läs mer »
Mögelsanering Iskad

Mögelsanering

Mögelskador i fastigheter uppstår ofta i samband med vattenskador och när skadan inte åtgärdas tillräckligt snabbt. Läs mer »
iskad-asbestsanering

Asbestsanering

Vi utför asbestsanering i Stockholm med lång erfarenhet, välutbildad personal och moderna tekniska hjälpmedel.Läs mer »
Se alla våra tjanster