Bättre och bättre sanering sedan 1980

ISKAD-logga

Ni som är våra kunder ställer höga krav på oss. Det gillar vi. Det driver oss framåt och får oss att ligga i framkant.

Tack till alla er som deltog i vår kundundersökning nyligen. Vi är väldigt stolta över att 93% av er upplever service och kvalitet på våra produkter som mycket bra (de övriga 7% stod för omdömet ganska bra).

Nu fortsätter vi vårt arbete med att utveckla och förbättra arbetsmetoder och utrustning för en ännu bättre sanering och för långsiktiga och nära relationer med er.

PS Har du testat om du är en äkta Supersanerare i världens första och enda saneringsspel?