Gulliga fåglar kan sprida otäcka sjukdomar

Duva

Fåglar kvittrar härligt men tyvärr kan de sprida mer än bara glädje. Just nu ökar antalet fall av papegojsjukan som människor kan få efter kontakt med fågelspillning.

Papegojsjukan är en bakteriesjukdom som kan leda till lunginflammation och influensaliknande symtom hos människor. Smittan inträffar vid kontakt med fåglarnas spillning och i vinter har antalet insjuknade ökat, berättar Folkhälsomyndigheten.

Agera i tid – fågelspillning är en grogrund för mögel och svampar, kan locka till sig skadedjur och orsaka frätskador på byggnadsmaterial.

Vi utför sanering efter duvor och andra fåglar med rätt metoder och skyddsutrustning så att vi skyddar både hyresgäster och oss själva från smittor.

Kontakta oss på 08 580 200 60 så hjälper vi dig att sanera och att förebygga framtida problem.