Hälsan i fara när kunskap om asbest minskar

Det fibrösa materialet asbest förbjöds 1976 efter flitigt användande vid byggnation och renovering av fastigheter under framförallt 1945 – 1976. Sedan förbudet har dock kunskapen om asbest minskat markant i samband med generationsskifte och pensionsavgångar på många arbetsplatser. Hur ser det ut med kunskapen om asbest på din arbetsplats och för dina hyresgäster?

Bilden visar ISKADs asbestsanering

Visste du att Berlinmuren innehöll asbest?
I söndags var det 25 år sedan Berlinmuren föll och det är nog inte så många som känner till att muren var byggd av betong med asbestinblandning. Mest känd bland asbestmaterial är nog eternitplattan som användes för att klä in fasader och där fabriken i Lomma med största sannolikhet utgör en av de största arbetsmiljöskandalerna i svensk historia.

Bristande kunskap om i vilka byggmaterial asbest finns, tillsammans med okunnig och många gånger oseriös asbestsanering, innebär hälsorisker för boende och hantverkare. Dessutom innebär det stora merkostnader för byggherren och fastighetsägaren.

Vi på ISKAD vill hjälpa till och fylla på kunskapen om asbest för att undvika dessa problem vid exempelvis renovering, rivning och slitage på asbestmaterial.

Testa dina asbestkunskaper – visste du att:

  1. Arbetsmiljöverket uppskattar att det finns ca 400 000 ton asbest kvar i äldre byggnader, inte minst i förorternas miljonprogram. (Källa: Tidningen Arbetarskydd)
  2. Varje år drabbas 120 personer av den obotliga tumörsjukdomen mesoteliom som anses vara direkt orsakad av inandning av asbestfibrer.
  3. Andra sjukdomar som inandning av asbest kan orsaka är lungcancer och asbestos.
  4. Asbestmaterial sönderdelas vid mekanisk påverkan till små fibrer som kan sväva i luften under lång tid och som är farliga att andas in.
  5. Asbest ansågs innan förbudet vara ett bra byggmaterial och har använts i bl.a. färg, lim, kakelfix, fog, golvmaterial, värme- och fuktisolering, husfasader och tak.
  6. Det är omöjligt att med blotta ögat avgöra om något material innehåller asbest. Därför måste analyser göras i ett laboratorium innan rivning påbörjas.
  7. Det krävs tillstånd från Arbetsmiljöverket att få riva asbest.
  8. Ansvaret för att säkerställa att reglerna för asbestsanering följs ligger på beställaren och byggherren.
  9. Arbetsmiljöverket kan utfärda sanktionsavgifter, stopp av saneringar och dra in tillstånd om reglerna för asbestsanering inte följs.
  10. 60 % av Arbetsmiljöverkets inspekterade asbestsaneringar fick anmärkning 2013.

På Arbetsmiljöverkets och ISKADs webb hittar du mer information om vanliga faror med asbest och hur de kan undvikas med hjälp av säker asbestsanering. Sedan 1980 utför vi alla typer av asbestsanering och vi håller även löpande asbestuppdateringar anpassade för verksamma inom bygg- och fastighetsbranschen. Vi har välutbildad personal, lång erfarenhet och använder högklassig utrustning.

Om du är intresserad av att få mer kunskap om asbest eller vill veta mer om hur vi jobbar med asbestsaneringar så är det bara att ta kontakta oss så hjälper vi dig.