NYHETSBREV: ÄR DU REDO FÖR FROSTEN?

Malin_S_derson

Efter den finaste sommaren i mannaminne är hösten slutligen här. Nu är det bråda dagar att förbereda sig för frostnätterna som väntar runt hörnet.

Läs hela nyhetbrevet i sin helhet

Malin Söderson, arbetsledare för skadesaneringsavdelningen på Industri & Skadesanering, har jobbat på företaget sedan 2002. Hon har tidigare arbetat inom företaget som fukttekniker med vattenskador och avloppsspolning. Här är Malins tips som i sista minuten kan bespara dig onödiga saneringskostnader.

Varför måste man klottersanera innan frosten kommer?

När temperaturen går ner till omkring +5 grader blir saneringsvätskorna mindre effektiva och det tar lång tid innan de verkar. När vi sedan spolar av den sanerade ytan tränger vatten in i fasaden och kan orsaka frostsprängningar när det blir minusgrader.

Men det finns rent praktiska problem också. Om det är minusgrader bildas en glashal isgata där vi har varit och spolat. Den är som gjord att halka och slå sig på.

Hur ska man tänka kring klotterskydd och minusgrader?

Det är klokt att klotterskydda innan det blir minusgrader. Den vanligaste typen av klotterskydd är ett sorts vax som vi rollar eller sprayar på utsatta ytor. När någon klottrar på skyddet är det betydligt lättare att sanera, eftersom vi helt enkelt tvättar bort vaxlagret och klottret med varmt vatten.

iskad_klotter
Iskad demonstrerar sitt klotterskydd genom att klottra ner och sanera sin egen klotterskyddade fasad.

Att klotterskydda är oftast ekonomiskt fördelaktigt och dessutom mer miljövänligt. Saneringen blir också mer skonsam mot fasaden. Men även klotterskyddet bör man alltså få på innan frosten är här.

Vad kan man göra för att helt enkelt undvika klotter?

Det har visat sig att det mest effektiva är att ta bort klottret omedelbart, så att klottrarna lär sig att det inte är någon idé att klottra på platsen.

Ni har ju jour dygnet runt, men det gäller väl inte klottersaneringen?

Vi har faktiskt en del akuta klottersaneringsuppdrag. Det kan bland annat handla om kränkande eller hotfulla texter på väldigt olämpliga platser. Då kan vi vara där väldigt snabbt och snygga upp.

Är det något annat man ska se till att göra innan frosten kommer?

Fasadrengöringar innebär också att vatten tränger in i fasaden och att det bildas glashala isgator. Vi tvättar bort damm, alger, smuts från luftföroreningar och avgaser med vatten och rengöringsmedel. Därför måste det göras innan kylan slår till.

Läs hela nyhetbrevet i sin helhet