Surt träck ska väck

 

Duvor finns överallt i våra städer och de kan verka trevliga med sitt bekanta kuttrande. De kan dock ställa till stora problem eftersom deras avföring kan sprida sjukdomar och skada fastigheter. Därför är det viktigt att sanera efter duvor snabbt och professionellt som i vår nya film.

Vi har alltid jour och utför duvträcksanering med arbetsmetoder och skyddsutrustning för att skydda både hyresgäster och oss själva från smittor.

VAD ÄR PROBLEMET MED DUVOR?

  • Duvträck, eller duvskit på ren svenska, kan sprida sjukdomar som t ex papegojsjuka och salmonella till oss människor.
  • Duvträck är surt och kan därför orsaka frätskador på byggnadsmaterial vilket i sin tur kan leda till t ex vattenskador.
  • Duvornas boplatser är en bra grogrund för svamp och mögel och drar gärna till sig andra skadedjur som t ex möss och fågelloppor.
  • Skadorna efter duvor blir snart värre eftersom de förökar sig snabbt och lever i flock.

VAD GÖR JAG FÖR ATT SLIPPA PROBLEM MED DUVOR?

  • Se regelbundet över vinds- och biutrymmen som t ex fläktrum.
  • Se till att takluckor är stängda och att takfotsventilationen är intakt så att fåglar inte kan ta sig in.
  • Låt montera duvskydd som t ex duvpinnar eller nät om behov finns.
  • Om du upptäcker att du har duvor i/på fastigheten, åtgärda snarast möjligt så att skadorna inte blir värre.
  • Anlita en proffsig saneringsfirma om olyckan har varit framme, som använder rätt utrustning för att skydda dig, dina hyresgäster och sig själva mot hälsofara och obehag Här läser du mer om Iskads duvträcksanering.

Hälsningar från gänget på Iskad!