Damma av dina kunskaper om kvartsdamm

slipning av tak

Kvarts är jordens vanligaste mineral och finns i sten, betong och sand. När det dammar och vi andas in det kan vi få svåra sjukdomar som stendammslunga.

Många känner inte till hälsoriskerna med kvartsdamm. Därför vill vi hjälpa dig få koll på arbetsmiljön och ditt ansvar.

Vid dessa arbeten uppstår kvartsdamm

  • Sopning eller skottning av sand
  • Rivnings- eller håltagningsarbeten i betong, tegel eller andra stenmaterial
  • Slipning av betong eller andra stenmaterial
  • Sandblästring
  • Utlastning av sten, betong och tegel
  • Arbete vid sandig, trafikerad väg
  • Stenläggning
  • Stenkrossning

Vill du testa dina kunskaper om kvartsdamm? Gör vårt quiz här!

PS Vill du läsa på först hittar du en längre text om kvartsdamm här.

Ta hand om er, hälsar gänget på Iskad!