Kvartsdamm skadar våra lungor. Håll koll!

slipning av tak

Kvarts är jordskorpans vanligaste mineral och används på många sätt i vår vardag, till exempel i elektronikprodukter. Främst finns kvarts i olika stenmaterial, betong och sand. Många känner inte till hälsoriskerna med kvartsdamm och vilket regelverk som finns. Vi hjälper dig ha koll på arbetsmiljön och ditt ansvar.

Kvartsdammet uppstår vid slipning, rivning och håltagning i sten och betong samt när vi sopar sand. Då måste vi skydda både vår egen hälsa – och omgivningens. Kvartsdamm är hälsofarligt och kan leda till bland annat silikos (stendammslunga). Det krävs både utbildning och ett särskilt arbetssätt för att följa arbetsmiljölagens föreskrifter. 

Här kan du läsa en längre text om kvartsdamm och hur du skyddar dig.

Vid dessa arbeten uppstår kvartsdamm

  • Sopning eller skottning av sand
  • Rivnings- och håltagningsarbeten i betong, tegel eller andra stenmaterial
  • Slipning av betong eller andra stenmaterial 
  • Sandblästring
  • Utlastning av sten, betong och tegel
  • Arbete vid sandig, trafikerad väg
  • Stenläggning
  • Stenkrossning