SUPERSANERARE SEDAN 1980

Varje dag tar vi hand om duvträck, asbest, igenproppade avlopp och en mängd andra saneringsuppdrag för våra kunder i industri- bygg- och fastighetsbranschen. Välkommen till Iskad, ett familjeföretag med yrkesstolta supersanerare, verksamma sedan 1980.

ISKAD i aktion

Några av våra tjänster

Isblästring Iskad

Isblästring

Kolsyreisblästring är effektivt och miljövänligt vid brand-, industri-, klotter- och mögelsanering samt fasadtvätt.Läs mer »
Kemikaliesanering Iskad

Kemikaliesanering, passivering och processystem

Vi utför kvalificerad kemikaliesanering i industrier och fastigheter och vi rengör processystem med passivering.Läs mer »
Mögelsanering Iskad

Mögelsanering

Mögelskador i fastigheter uppstår ofta i samband med vattenskador och när skadan inte åtgärdas tillräckligt snabbt. Läs mer »
iskad-asbestsanering

Asbestsanering

Vi utför asbestsanering i Stockholm med lång erfarenhet, välutbildad personal och moderna tekniska hjälpmedel.Läs mer »
Se alla våra tjanster