SUPERSANERARE SEDAN 1980

Varje dag kämpar vi på Iskad mot duvträck, asbest och igenproppade avlopp så att du som äger och förvaltar fastigheter får nöjda hyresgäster. Testa i vårt spel Iskad & Supersanerarna om du har vad som krävs för att bli en Supersanerare du också!

ISKAD i aktion

Några av våra tjänster

Isblästring

Kolsyreisblästring är effektivt och miljövänligt vid brand-, industri-, klotter- och mögelsanering samt fasadtvätt.Läs mer »

Kemikaliesanering

Vi utför kvalificerad kemikaliesanering och har speciell utrustning för att snabbt sätta in rätt metod vid akuta saneringar. Läs mer »
Bilden visar mögel i samband med ISKADs mögelsanering

Mögelsanering

Mögelskador i fastigheter uppstår ofta i samband med vattenskador och när skadan inte åtgärdas tillräckligt snabbt. Läs mer »
Bilden visar ISKADs asbestsanering

Asbestsanering

Behöver du sanera asbest? Vi utför all asbestsanering, även inkapsling av asbest, i Stockholm.Läs mer »
Se alla våra tjanster