5 tips som minskar riskerna vid fastighetsskador

iskad_tips

Fastigheter kan drabbas av många slags skador som kan bli onödigt dyra att åtgärda. Inte minst kan de medföra olika risker. Smuts, klotter och dålig lukt kan skapa otrevliga eller otrygga miljöer som avskräcker och skapar missnöje bland hyresgäster. Små fukt- eller vattenskador som tillåts växa kan innebära drastiskt ökade kostnader för att åtgärda dem. För att inte utsätta människor för hälsorisker måste även mögelskador och asbestsanering hanteras rätt.

Du kan minska riskerna för skador, problem och höga kostnader samtidigt som du ökar trivseln och förbättrar miljön i din fastighet med hjälp av våra 5 tips:

  • Agera snabbt – För att en liten skada inte ska förvärras och ge onödigt höga kostnader gäller det att åtgärda den snabbt. Lite klotter på fasaden kan tyckas ofarligt, men det lockar till sig fler klottrare och gör att människor känner sig otrygga. Sanera direkt så slipper du en omfattande klottersanering och minskar risken för mer klotter. Dessutom skapar en ren omgivning bättre trivsel.
  • Lyssna på hyresgästen – Om en hyresgäst klagar på dålig lukt gäller det att hitta orsaken till lukten och sanera grundorsaken ordentligt. Det kan handla om till exempel mögel, problem med avlopp, vattenläckor eller ett kvarglömt äpple. När en hyresgäst uppmärksammar dig på något som verkar vara fel, ta då tacksamt emot det och visa att du agerar. Det gagnar dig både ekonomiskt och förtroendemässigt.
  • Underhåll regelbundet – Förebyggande åtgärder är billigare än akuta. Besikta fastigheten med jämna mellanrum samt uppdatera och följ underhållsplanen så minskar risken för oförutsedda problem. Stopp i avlopp orsakar lätt skador i en fastighet, planera därför hellre in en underhållsspolning. Om du ändå drabbas av en skada gäller det att åtgärda orsaken och vattenskadan.
  • Renovera säkert – Vid varje renovering finns risk att skador och oförutsedda problem uppstår eller upptäcks. Innan du påbörjar en renovering så bör du göra en miljöinventering om din fastighet är äldre för att säkerställa vilka hälsofarliga material som kan finnas. Vid rivning i äldre fastigheter kan asbest frigöras vilket kan innebära stora hälsorisker. Kontrollera att entreprenören har alla erforderliga tillstånd för saneringarbetet och ta gärna in referenser.
  • Anlita proffs – Det viktigaste tipset är att vända sig till proffsiga entreprenörer som utför jobben till hög kvalitet och med lång erfarenhet. Då behöver inte jobbet göras om, och du slipper merkostnader. 

Iskad utför små och  stora saneringar i Stockholm med omnejd sedan 1980. Vi är specialiserade på komplexa arbeten och använder metoder och rutiner som gjort oss till ett av landets mest kompetenta saneringsföretag. All vår personal är säkerhetsklassad, vi utbildar kontinuerligt våra anställda för att försäkra oss om att våra arbeten utförs med högsta kvalitet och säkerhet.

Kontakta oss om du vill veta mer om professionell sanering. Fyll i dina uppgifter nedan så hör vi av oss till dig!