Asbest i fastigheten?

Det här bör du känna till om asbest. Se vår film om asbestsanering.

Asbest är förbjudet i Sverige sedan 1976. Vid inandning av asbestfibrer kan man få allvarliga sjukdomar som t ex lungcancer. Därför är det viktigt att man asbestsanerar på rätt sätt – och det har vi gjort sen 1980!

Viktigt att veta om asbest

  • Asbest förbjöds 1976 eftersom inandning av asbestfibrer är hälsofarligt.
  • Ska du bygga om? Kontrollera i förväg om det finns asbest i fastigheten.
  • Asbest är vanligt i äldre fastigheter, bland annat i rörisolering och ventilation, i kakelfix och fog och i skivmaterial på till exempel fasader och tak.
  • Du som beställer asbestsanering är ansvarig för att gällande regler efterlevs!

Beställ jobb här eller kontakta oss på 08 580 200 60. Vi har jour dygnet runt, året runt.